PODJETJE

GSS revizijska družba d.o.o.

Podjetje se kvarja z revizijo računovodskih izkazov, skrbnimi pregledi, davčnim svetovanjem, računovodskimi storitvemi,svetovanjem na področju statusnih sprememb družb ter svetovanjem na področju računovodstva.

Klienti pri katerih opravljamo revizijo, delujejo na različnih področjih poslovanja tako doma kot v tujini, kar nam omogoča pridobivanje globalnega vpogleda v različna poslovna področja, razumevanje z njimi povezanih problemov in od nas zatevajo nenehno spremljanje posebnosti z zakonodajnega področja.

Podjetje je vpisano v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo RD - A – 071/05.

 

Pooblaščeni revizor in partner družbe je:

    * Sebastijan Gorenc, magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije, pooblaščeni revizor, opravlja revizije od leta 1997